Arnold Heertje: een opmerkelijke publicatie

Van de hand van Lans Bovenberg, Marcel Canoy en Ferry Haan is een opmerkelijke publicatie op internet verschenen

Paul Buitink interviewt Arnold Heertje: De kern van de economie.

Arnold Heertje, emeritus hoogleraar in de economie aan de Universiteit van Amsterdam, vertelt over zijn leermethode voor het Havo en VWO De Kern van de Economie in een interview met Paul Buitink

Deel twee, Kern van de Economie, bovenbouw VWO verschenen!

Vandaag is bij Walburgpers verschenen, deel twee van de Kern van de Economie, voor de bovenbouw VWO. Deze 4e druk sinds 1999 is volledig herzien vanwege de ingrijpende verandering van het examenprogramma, dat in mei 2017 voor het eerst voor het college voor toetsen en examens richtsnoer is voor het eindexamen.

Modellen en ethiek in de economische wetenschap

In het Tijdschrift voor het Economisch Onderwijs stonden onlangs twee artikelen, van Jeroen Hinloopen en Frits Boersma, over het gebruik van modellen in de economische wetenschap. In dit stuk gaat Peter Lammers, docent economie op het Barlaeus Gymnasium in Amsterdam, hier verder op in.

Deel twee, Kern van de Economie, bovenbouw VWO verschenen!

Vandaag is bij Walburgpers verschenen, deel twee van de Kern van de Economie, voor de bovenbouw VWO. Deze vierde druk sinds 1999 is volledig herzien vanwege de ingrijpende veranderingen van het examenprogramma, dat in mei 2017 voor het eerst voor het college voor toetsen en examens richtsnoer is voor het eindexamen.

Schrale voorstelling van rol mens in economie is onjuist

Onder de kop ‘De economische mens bestaat niet, en toch houden we dat idee vast’ wordt in het FD van 24 oktober aandacht besteed aan de Zweedse econome Katrine Marçal die in haar boek Who Cooked Adam Smith’s Diner? enkele heikele onderwerpen aan de orde stelt. Zij valt met de deur in huis door de rol van het welbegrepen eigenbelang als een fundament van de moderne economische theorie af te schilderen.

Nieuw! De herziene 4e druk van De Kern (deel 1 voor VWO) is uit!

Zojuist is de volledig herziene vierde druk van De Kern van de Economie, deel 1 voor het vwo, bij Walburg Pers, Zutphen, verschenen.

Eindexamen havo en vwo economie in 2017

Er is sprake van een wezenlijke uitvoering en verdieping van de officiële programma’s voor het eindexamen havo en vwo economie in 2017. Er is een verschuiving van uitsluitend beschrijvende naar ook analytisch-instrumentele beoefening van de economie.

Vernieuwde Kern van de Economie bij WalburgPers Educatief

Het verheugt mij dat mijn leerboek De Kern van de Economie, deel 1 en 2 voor vwo en deel 1 en 2 voor havo door een vloeiende overgang van Walvaboek, thans onder de hoede komt van Walburg Pers Educatief in Zutphen, een prestigieuze uitgeverij met een kwalitatief hoogwaardig fonds.

Column Arnold Heertje: eindelijk komen de studenten in opstand

Het tij moet worden gekeerd in het hoger onderwijs en daar is nu de tijd rijp voor, aldus econoom en emeritus hoogleraar Arnold Heertje, die zich schaart achter de studenten.