Nieuwe syllabus CE havo Economie 2012

Afbeelding syllabus van Columbia.edu

In 2012 zal voor het eerst op alle scholen het centraal examen economie havo worden afgenomen op basis van het nieuwe examenprogramma. In dit programma is vastgelegd op welke domeinen het schoolexamen (SE) en op welke domeinen het centraal examen (CE) betrekking heeft. Het College van Examens (CvE) heeft hiervoor een nieuwe syllabus gemaakt; hierin zijn de domeinen waar het CE betrekking op heeft nader uitgewerkt. Ten op zichte van de werkversie uit 2007 is de syllabus CE havo 2012 op enkele onderdelen aangepast en verbeterd.

De inhoud van De Kern van de Economie voor havo is geheel in overeenstemming met de inhoud van deze syllabus en geeft door de gekozen invalshoek ook antwoord op de economische vraagstellingen waarmee leerlingen dagelijks in kranten, op de televisie en in de thuissituatie worden geconfronteerd.

Voor scholen en docenten die op verantwoorde wijze hun leerlingen een gedegen en maatschappelijk relevante kennis van de economie willen bijbrengen en hen daarnaast ook willen voorbereiden op de in de komende jaren te verwachten vernieuwde eindexamens is De Kern van de Economie voor havo daarom de beste keus.

Reactie toevoegen

Filtered HTML

  • Adressen van webpagina's en e-mailadressen worden automatisch naar links omgezet.
  • Toegelaten HTML-tags: <strong> <em> <blockquote> <ul> <ol> <li> <img>
  • Regels en paragrafen worden automatisch gesplitst.

Plain text

  • Geen HTML toegestaan.
  • Adressen van webpagina's en e-mailadressen worden automatisch naar links omgezet.
  • Regels en paragrafen worden automatisch gesplitst.