Column Arnold Heertje: "Johan Cruijff moet volhouden, Ten Have moet van het toneel"

Ten Have

Ten Have legt een oproep van de ledenraad op te stappen koelbloedig naast zich neer omdat hij coûte que coûte zijn positie wil behouden. Het perspectief is dat zijn bureau geen enkele opdracht meer krijgt van het serieuze Nederlandse bedrijfsleven. Op de valreep van het nieuwe jaar is het schouwspel van iemand met zoveel borden voor zijn kop adembenemend.

 

Zeldzaam gedrag

Onder normale omstandigheden is een dergelijk gedrag zeldzaam. Natuurlijk wordt Ten Have uiteindelijk bij Ajax weggestuurd omdat de ledenraad 73% van de aandeelhouders vertegenwoordigt. Daarna gaat Ajax weer een constructief traject bewandelen. Zijn bedrijf richt intussen in het land enorme schade aan zolang hij nog aan de slag mag bij onderwijsinstellingen die worden geleid door potentaten van het slag Aalt Dijkhuizen, de bestuursvoorzitter van Wageningen University.

In mijn boek ‘Echte Econome’ (veertiende druk, blz. 115) heb ik onderwijsinstellingen die op deze inhumane wijze worden geleid al eens getypeerd als bedrijven met de formele karakteristieken van een criminele organisatie. Excessieve beloningen, kadaverdiscipline jegens ondergeschikten, dubieuze vastgoedtransacties en grootscheepse verspillingen van publieke middelen.

 

Een voorbeeld

De rechterhand van Ten Have, de projectleider bij Wageningen University voor het doordrukken van het overnemen van de Hogeschool Van Hall Larenstein, de heer Peet draagt uit dat Ten Have hecht aan een zorgvuldig proces, waarin draagvlak essentieel is.

De werkelijkheid is precies omgekeerd. Medewerkers van de hogeschool die om welke reden dan ook weigeren mee te doen met het onderzoek van het bureau Ten Have worden een voor een bedreigd met de volgende tekst:

‘U begrijpt dat ik nu uw kritiek met onze opdrachtgever (lees Aalt Dijkhuizen) zal delen omdat deze consequenties voor het project kan hebben’. Dezelfde houding die Ten Have zo populair maakt bij Ajax komen we 80 km verderop ook tegen. Allemaal mond houden, op kritiek staat ontslag op staande voet (‘wanneer u nog een keer in de fout gaat door zonder toestemming van de leiding kritiek te uiten en daardoor de directie van VHL in verlegenheid brengt, worden onmiddellijk maatregelen genomen om de arbeidsovereenkomst met u te beëindigen’), het blootleggen van financieel wangedrag van bestuurders is verboden en intimidatie, weliswaar niet met geweren, maar wel met onderuithalen van de bestaanszekerheid van mensen.

 

Van het toneel

Er is een groot maatschappelijk belang gemoeid met het verdwijnen van het bestuurlijk toneel van mensen zoals Dijkhuizen, Ten Have en Peet. Tot zover zijn de signalen bemoedigend. Johan Cruijff moet gewoon volhouden, precies als op het veld.

Reactie toevoegen

Filtered HTML

  • Adressen van webpagina's en e-mailadressen worden automatisch naar links omgezet.
  • Toegelaten HTML-tags: <strong> <em> <blockquote> <ul> <ol> <li> <img>
  • Regels en paragrafen worden automatisch gesplitst.

Plain text

  • Geen HTML toegestaan.
  • Adressen van webpagina's en e-mailadressen worden automatisch naar links omgezet.
  • Regels en paragrafen worden automatisch gesplitst.