CPB: Nederland in recessie

CPB: Nederland in recessie

De Nederlandse economie krimpt in 2012 met 0,5%. Dat blijkt uit de decemberraming die het Centraal Planbureau (CPB) dinsdagochtend presenteerde.

 

 

> Download hier de CPB-decemberraming.

 

De werkloosheid stijgt volgend jaar met 90.000 personen. Omgerekend is dan 5,2% van de Nederlandse beroepsbevolking werkloos. Volgens het planbureau daalt het begrotingstekort van 4,6% van het bbp naar 4,1%. Dat is 0,4%-punt boven de waarde die het kabinet zichzelf had opgelegd. Dat betekent dat de regering-Rutte met aanvullende bezuinigingen gaat komen.

 

Recessie

Aanvankelijk rekende het kabinet erop dat het begrotingstekort in 2012 zou uitkomen op 2,7%. Volgens het CPB bevindt de Nederlandse economie zich in een recessie. Pas in de tweede helft van 2012 volgt er naar verwachting enig herstel van de groei.
In de decemberraming is gerekend met een ‘doormodderscenario’ waarin er geen snelle Europese oplossing voor schuldencrisis komt, maar ook geen verder neerwaartse escalatie van de crisis plaatsheeft.

 

Meer bezuinigen
Minister Jan Kees De Jager van Financiën heeft vorige week gezegd dat het kabinet pas in februari beslist over de inhoud van de aanvullende bezuinigingen. Dan presenteert het CPB het Centraal Economisch Plan voor 2012 en 2013.

 

Fundamentele hervormingen
Zelden schetste het Centraal Planbureau (CPB) een zwarter vooruitzicht voor de Nederlandse economie dan nu. De economie krimpt, de werkloosheid groeit en het gapende gat in de schatkist wil maar niet dicht. Directeur Coen Teulings van het CPB pleit voor fundamentele hervormingen van de economie. Toch mijdt hij wijselijk een suggestie over de impopulaire maatregelen die het kabinet moet nemen. Dat mogen het kabinet, gedoogpartner PVV en de oppositie in de Tweede Kamer zelf uitvechten.

‘In het coalitieakkoord is afgesproken dat het begrotingstekort voor 2013 beslissend is. Wij komen in februari pas met een raming voor 2013. Laten we daar even op wachten. We moeten rekening houden met aanvullende maatregelen, maar nu nog niet over elkaar heen buitelen met voorstellen. Bezuinigingen op korte termijn schaden de groei, dus we kunnen beter structurele maatregelen zoeken die de begroting weer op orde brengen.’
‘De recessie is mede de reden waarom de financiële markten zo in rep en roer zijn. Het is heel belangrijk dat de economie blijft functioneren. En daarom moet je uitkijken met kortetermijnbezuinigingen. Wel moet je de markten een helder signaal geven welke maatregelen je zult nemen om de overheidsfinanciën weer op orde te krijgen.’

‘Het is niet aan het CPB om het precieze pakket maatregelen te bedenken. Daarover moet het kabinet besluiten. De verhoging van de AOW-leeftijd is een nuttige maatregel, omdat het mes aan twee kanten snijdt. Aan de ene kant meer aanbod van mensen op de arbeidsmarkt en een hogere economische groei. Aan de andere kant minder overheidsuitgaven en een kleiner begrotingstekort.’

‘Lagere economische groei voelt iedereen in zijn portemonnee. De lonen zullen minder stijgen. De overheid krijgt problemen met haar huishoudboekje. Linksom of rechtsom zal de burger voor die problemen de rekening gepresenteerd krijgen. Dat kan niet anders.’

‘Eigenlijk niet. Als er één lichtpuntje is, dan is dat dat de eurotop van 9 december echt een serieus akkoord heeft opgeleverd. Regeringsleiders zijn serieus bezig geweest een oplossing te bedenken. Maar ik aarzel of dit akkoord in zijn huidige vorm gaat werken.’

‘Dan komen we in een vreselijk scenario terecht. Het is ondenkbaar dat Zuid-Europese landen ooit hun schulden kunnen afbetalen als ze hun loonkosten niet aanpassen.’

 


Bron: Arend Clahsen en Leon Willems. FD, december 2011 


 

 

 

 

Reactie toevoegen

Filtered HTML

  • Adressen van webpagina's en e-mailadressen worden automatisch naar links omgezet.
  • Toegelaten HTML-tags: <strong> <em> <blockquote> <ul> <ol> <li> <img>
  • Regels en paragrafen worden automatisch gesplitst.

Plain text

  • Geen HTML toegestaan.
  • Adressen van webpagina's en e-mailadressen worden automatisch naar links omgezet.
  • Regels en paragrafen worden automatisch gesplitst.