Bemoedigend perspectief

De miezerige vertoning over de datum voor de verkiezingen, was een valse start. Nu deze over de zomer heen zijn getild, tekent zich een bemoedigend perspectief af. Lees de column van Arnold Heertje.

 

Eigen belang

De politieke situatie lijkt ingewikkeld, maar is in feite erg eenvoudig. Er zijn drie partijen die gematigd of fel anti-Europa zijn, namelijk de PVV, de SP en de PvdA. Daar tegenover staan zes partijen met een positieve grondhouding jegens Europa; VVD, CDA, GroenLinks ChristenUnie, D66 en de SGP. Deze zes partijen delen het gemeenschappelijk inzicht dat de met Brussel gemaakte afspraken over het financiële beleid, wel is waar in het belang zijn van de dynamiek van de Europese Unie, maar ook de sociale en economische belangen van de afzonderlijke lidstaten dienen.

 

Perspectief op duurzame en humane samenleving

De reductie van het begrotingstekort tot 3 procent in 2012 is geen dictaat uit Brussel, maar allereerst welbegrepen eigenbelang. Progressief en constructief denkende politieke partijen aanvaarden de door de PVV uitgelokte effecten op de financiele markten dan ook als een kostbaar signaal, als een 'fact of life' en als een aanwijzing haast te maken met een complex van maatregelen dat het vertrouwen van de financiële markten en daardoor van Europa in Nederland herstelt en de basis legt voor een structurele herijking van de Nederlandse samenleving. Langs die weg wordt perspectief geboden op een duurzame en humane samenleving.

 

'Blessing in disguise'

In het Catshuis lag al een geaccodeerde aanpak op tafel, die in feite de steun had van een parlementaire meerderheid. Kennelijk werd bij nader inzien de anti-Europese houding van Wilders door de gezamenlijkheid te zeer gemaskeerd. Daardoor was sprake van een schijn-akkoord. Wanneer de ontstane democratische lancune wordt opgevuld door D66, GL, CU en SGP is sprake van een 'blessing in disguise' omdat de inhoudelijke overeenstemming wortelt in een weloverwogen gemeenschappelijke visie op de plaats van Nederland in Europa en de wereld.

 

Europagezinde partijen

Daarom ligt het voor de hand dat de komende dagen worden benut om de reeds door het CPB op hun effectiviteit beoordeelde voorstellen als uitgangspunt te kiezen voor een aangepaste uitwerking, die de steun verwerft van de parlementaire meerderheid van Europa-gezinde partijen. Dat kan langs orthodoxe weg door de premier en de minister van Financien in de rol van proces-managers te laten en langs onorthodoxe weg door de beschikbare Hans Wijers, bij wijze van een gespiegelde gedoogconstructie, in het voorspel en wellicht ook eindspel te betrekken. De kans is groot dat vervolgens op 1 mei, de Dag van de Arbeid, zowel voor de Nederlandse bevolking en voor de Euro-Zone een voldoende vertrouwenwekkende boodschap kan worden uitgedragen. De rente op Nederlands staatspapier daalt dan weer.

Reactie toevoegen

Filtered HTML

  • Adressen van webpagina's en e-mailadressen worden automatisch naar links omgezet.
  • Toegelaten HTML-tags: <strong> <em> <blockquote> <ul> <ol> <li> <img>
  • Regels en paragrafen worden automatisch gesplitst.

Plain text

  • Geen HTML toegestaan.
  • Adressen van webpagina's en e-mailadressen worden automatisch naar links omgezet.
  • Regels en paragrafen worden automatisch gesplitst.