Het land kan nu moedig voorwaarts

Mijn analyse van enkele dagen geleden, die neerkwam op de voorspelling dat er binnen vier dagen een akkoord tot stand zou komen tussen de Europa-gezinde partijen, is bewaarheid. 


Velen hebben hun verbazing uitgesproken over mijn optimisme van afgelopen maandag, maar het kon eenvoudig niet anders. Was het anders gelopen, aan de positie van Nederland in Europa en de wereld zou een onoverzienbare schade zijn toegebracht, in geld, betrouwbaarheid en aanzien.

 

Het komt er nu op aan dat de betrokken partijen in nauw overleg met het demissionaire kabinet-Rutte zorgdragen voor een nauwgezette implementatie van de gemaakte afspraken. Het leiderschap dat onder druk van de omstandigheden is getoond door Pechtold, Sap en Slob is een kostbaar goed, dat ook in de komende maanden vruchten moet kunnen afwerpen. De positieve aspecten op de Nederlandse samenleving, het bedrijfsleven, de financiële markten en onze relatie met Europa, kunnen nauwelijks worden onderschat.

 

De benepen commentaren die de afgelopen dagen zijn gegeven door economen, politicologen en journalisten, bevangen als zij zijn in de cijfers van een geprangde werkelijkheid, miskenden volledig de onverwachte positieve uitstralingseffecten van een gezamenlijke aanpak, waarin kwantititeit en kwaliteit, groei en duurzaamheid, zorgvuldigheid en humanisering hand in hand gaan.

 

Bij dit alles staat de Partij van de Arbeid buiten spel. Onuitgesproken is dit mede het gevolg van het grote aantal bureaucraten en managers dat een humane gang van zaken bij de corporaties, de zorg en het onderwijs in de weg staat. Samsom moet veel nadrukkelijker afstand nemen van zijn partijgenoten, die de krant halen door excessieve niet functionele beloningen en het falende toezicht van een heel leger van sociaal-democraten.

 

Zo beschouwd is nederigheid niet alleen een deugd voor het CDA, maar ook voor de Partij van de Arbeid. Het land kan nu moedig voorwaarts, na de verkiezingen met een combinatie van de partijen die nu bij nacht en ontij het onafwendbare voortouw hebben genomen.

 

©Arnold Heertje, rtlz.nl

Reactie toevoegen

Filtered HTML

  • Adressen van webpagina's en e-mailadressen worden automatisch naar links omgezet.
  • Toegelaten HTML-tags: <strong> <em> <blockquote> <ul> <ol> <li> <img>
  • Regels en paragrafen worden automatisch gesplitst.

Plain text

  • Geen HTML toegestaan.
  • Adressen van webpagina's en e-mailadressen worden automatisch naar links omgezet.
  • Regels en paragrafen worden automatisch gesplitst.