Fouten in eindexamens economie door verschraalde hoogleraren

De wereldwijd gadegeslagen afgang van het Nederlands voetbalelftal door arrogantie, egoïsme, overschatting van eigen kunnen en falend leiderschap is een geweldige opsteker voor de toekomst van Nederland. De afgang is immers karakteristiek voor de Nederlandse prestaties op verscheidene terreinen. We staan nu weer met de beentjes op de vloer, een goed uitgangspunt voor herstel en nieuwe dynamiek.

 

 

In de eindexamens economie voor havo en vwo zaten dit jaar ernstige fouten. De fouten zijn ter kennis gebracht aan de Tweede Kamer en deze heeft de informatie met verzoek om commentaar doorgestuurd aan de minister van Onderwijs. Mevrouw Van Bijsterveldt zet zich sterk in voor de kwaliteitsverbetering van het onderwijs. Men mag verwachten dat zij poogt een einde te maken aan de ongelukkige praktijken. Dat is makkelijker gezegd dan gedaan. Immers, hoe komt het dat duizenden leerlingen worden geconfronteerd met foutieve opgaven en foute normantwoorden? De opstellers van de opgaven zijn veelal docenten economie. Hun vakinhoudelijke kennis is in het algemeen beduidend lager dan waaraan wij in Nederland gewend waren. Het heeft geen zin hen daarvan een verwijt te maken, want hun lacunes worden verklaard uit de gebrekkige opleiding die zijzelf hebben genoten. En hier wringt de schoen.

 

 

Er is langzamerhand een hele generatie hoogleraren economie ontstaan die niet meer over overzicht van de economische wetenschap beschikt, hoogstens specialist is op een bepaald onderdeel, de exacte kanten van het vak verwaarloost, geen kennis heeft van de geschiedenis van de economie, de methodologie en van de huidige stand van de wetenschap. Een grappig voorbeeld is prof.dr. Dirk Smeesters, hoogleraar economie aan de Erasmus Universiteit voor het onderdeel consumentengedrag. Hij heeft zijn ambt neergelegd wegens fraude met onderzoekgegevens. Smeesters is ongetwijfeld zelf schraal opgeleid, zowel vakmatig als uit een oogpunt van moraal. Vakinhoudelijk geldt dit ook voor de volgende willekeurige collega’s van Smeesters die op een bescheiden deelgebeid van de economie een hoogleraarschap vervullen. B. Baarsma, S. Brakman, H. van Dalen, R. Grol, J. Hinloopen, A. Klamer, K. Koedijk, J. Koelewijn, I. van Staveren en J. Theeuwes. Wie kennis wil nemen van het niveau van deze economen kan terecht op internet. Dan wordt begrepen waar de foutieve eindexamens economie vandaan komen.

 

 

Arnold Heertje

Reactie toevoegen

Filtered HTML

  • Adressen van webpagina's en e-mailadressen worden automatisch naar links omgezet.
  • Toegelaten HTML-tags: <strong> <em> <blockquote> <ul> <ol> <li> <img>
  • Regels en paragrafen worden automatisch gesplitst.

Plain text

  • Geen HTML toegestaan.
  • Adressen van webpagina's en e-mailadressen worden automatisch naar links omgezet.
  • Regels en paragrafen worden automatisch gesplitst.