Heertje: het is weer zover, het consumentenvertrouwen

Wederom stellen de cijfers over het consumentenvertrouwen economen, financiële specialisten, journalisten en beleidsmedewerkers teleur. De commentaren blijven volledig gespeend van enig economisch inzicht en van zicht op de realiteit van het economisch leven.


Sommigen staan bijna op het punt de consumenten te verplichten huizen aan te schaffen, hun bankstellen te vernieuwen, een moderne stofzuiger te kopen en in Nederland met vakantie te gaan. Het scheelt weinig of de consumenten krijgen de schuld van de crisis. Bij BNR Nieuwsradio hoorde ik het stupide betoog van een zgn. massapsycholoog die opriep de mensen meer perspectief te bieden door ze een beter leven te beloven, waardoor het vertrouwen zou worden hersteld. Zijn naam was Van Ginneken.

 

Nog steeds wordt niet beseft dat de gevolgen van de wereldwijde en jarenlange verstoring van de verhoudingen van inkomen, sparen, investeren en consumeren een aanhoudende periode van bezinning, verwerking, heroriëntatie en vernieuwing vergt. Daarin past dat excessieve consumptiepatronen voorgoed van de baan zijn. Voorlopig is er sprake van een blijvende afremming van de groei van de materiële consumptie. Waarom zouden consumenten gaan consumeren als het economisch leven bol staat van de schulden door te hoge bestedingen ten opzichte van de inkomens? Er is wel herstel van economische activiteit denkbaar, maar alleen langs de weg van investeringen in duurzaamheid. De positieve effecten daarvan ervaren de consumenten langs indirecte weg als verbetering van hun welvaart (zie daarvoor de vijftiende druk van Echte Economie, uitgegeven door Valkhof Pers, Nijmegen).

 

Consumenten consumeren minder, maken minder schulden en sparen meer, een gezonde financieringsbron voor grootscheepse investeringen in duurzaamheid. Dat economen en anderen deze eenvoudige inzichten tegenwoordig ontberen, komt door de achteruitgang van het onderwijs in het algemeen en het economie-onderwijs in het bijzonder. De fouten in het eindexamen economie bij havo en vwo dit jaar zijn een topje van de ijsberg. Vakinhoudelijke docenten economie op goede scholen zijn een uitzondering. Voor een nieuw kabinet ligt hier een schone taak.

Reactie toevoegen

Filtered HTML

  • Adressen van webpagina's en e-mailadressen worden automatisch naar links omgezet.
  • Toegelaten HTML-tags: <strong> <em> <blockquote> <ul> <ol> <li> <img>
  • Regels en paragrafen worden automatisch gesplitst.

Plain text

  • Geen HTML toegestaan.
  • Adressen van webpagina's en e-mailadressen worden automatisch naar links omgezet.
  • Regels en paragrafen worden automatisch gesplitst.