Column Arnold Heertje: Mansveld ontspoort

Het wanbeleid van ProRail dateert niet van vandaag of morgen. Dat schrijft Arnold Heertje in zijn column.


Het onder de kostprijs aanbesteden van het onderhoud op het spoor is de zoveelste blunder in een lange reeks. Kern van de zaak is dat op deze wijze wordt gesold met de belangen van de reizigers, die recht hebben op dienstbetoon en veiligheid.

 

Er is sprake van dehumanisering van transacties omdat de mensen waar het om gaat, de treinreizigers, buiten beeld blijven. Onder die omstandigheden is het bloot leggen van wat erin de samenleving verkeerd gaat door onoordeelkundig handelen, eenzijdige nadruk op financiële aspecten en corrupt gedrag van het grootste belang.

 

Van het onder de pet houden van malafide praktijken door corporaties, onderwijsinstellingen en in de zorg zijn huurders, studenten, leerlingen en patiënten de dupe.

 

Van de overheid mag worden verwacht dat deze haar voorlichtende taak jegens de burgerij begrijpt. Het in een la laten verdwijnen van rapporten over de gevaarlijke werkwijze van ProRail inzake het onderhoud van het spoor door staatssecretaris Mansveld wijst echter op het tegendeel.

 

Deze bewindsvrouwe begrijpt kennelijk niet dat zij in dienst staat van de burgrij en derhalve jegens de burgers verantwoordeljkheid dient te nemen. De burgers staan niet in dienst van de staatssecretaris.

 

Het argument dat ProRail heeft beloofd het beleid te corrigeren, zodat het rapport achterhaald is, is ondeugdelijk. Ten eerste heeft de bevolking recht op informatie, Ten tweede bedient de directie van ProRail zich van chantage en intimidatie, als de Volkskrant op het punt staat te publiceren omtrent het wangedrag van de spoorbeheerder. De samenleving en derhalve ook de staatssecretaris hebben te maken met een volstrekt onbetrouwbare, welhaast misdadige partij, waarvan de toezeggingen geen knip voor de neus waard zijn.

 

Er zit aan deze zaak nog een aspect dat aandacht verdient. Wij leven in een economische en maatschappelijke fase, waarin de zorg voor het onderhouden en behouden van het bestaande voor de bevolking relatief belangrijker wordt door expansie en nieuwbouw, die tot leegstand leidt (kantoren, winkels, bedrijfsterreinen en grondaankopen door gemeenten). Renoveren van bestaande woningen en verbeteren van bestaande weg- en spoorverbindingen levert maatschappelijk meer op dan nieuwe woningen en nieuwe verbindingen. Mansveld zit op een verkeerd spoor.

 

©Prof. Arnold Heertje

Reactie toevoegen

Filtered HTML

  • Adressen van webpagina's en e-mailadressen worden automatisch naar links omgezet.
  • Toegelaten HTML-tags: <strong> <em> <blockquote> <ul> <ol> <li> <img>
  • Regels en paragrafen worden automatisch gesplitst.

Plain text

  • Geen HTML toegestaan.
  • Adressen van webpagina's en e-mailadressen worden automatisch naar links omgezet.
  • Regels en paragrafen worden automatisch gesplitst.