Economie in beweging: digitale versie van de Kern

Het is verheugend op onze website een belangrijke, kwalitatief hoogwaardige en unieke uitbreiding van ons lesmateriaal voor het voortgezet onderwijs Havo en VWO aan te kondigen.

 

Deze uitbreiding weerspiegelt de reactie op de vele signalen, die in toenemende mate uit het veld worden ontvangen de kwaliteit van het economieonderwijs op een hoger plan te brengen. Het gaat niet om de publieke druk iets te doen aan het bevorderen van het aantal lessen economie dat door bevoegde docenten wordt gegeven, maar om een verdieping door op een inventieve wijze gebruik te maken van de digitale snelweg.

 

Henk Douna is een van de drie bekwame docenten van het Amsterdams Lyceum in Amsterdam. Ten behoeve van het verlevendigen van zijn eigen lessen en die van de collega’s op zijn school, heeft hij een intensieve en dynamische digitalisering ontworpen, die de leerlingen van het Amsterdams Lyceum aanspreekt. De bedoeling is De Kern van de Economie aan te vullen met een volledig digitaal lesmateriaal pakket. De komende maanden worden ervaringen opgedaan met een groep gebruikers van het lesmateriaal. Via de website www.dedigitalekern.nl is een deel van de eerste versie thans online. Aanknopend bij contexten, analyse en begrippen uit het leerboek is sprake van verrijking door historische en actuele statistieken, artikelen en beeldmateriaal, extra voorbeelden en inhoud, actuele opdrachten en opgaven en eindexamenopgaven die inspelen op het nieuwe programma. Langs deze weg verwachten wij te bereiken dat de kwaliteit van de eindexamens Havo en VWO verbetert, maar belangrijker is dat de arbeidsvreugde van de docenten en het enthousiasme van leerlingen door de lessen economie een positieve impuls krijgen. De aanzet van Henk Douna is in dit opzicht veelbelovend, mede gezien de positieve respons op zijn eigen school. Niettemin, zonder interactie met docenten die evenzeer beseffen dat de tijd is aangebroken het vak economie wederom een serieuze plaats te geven op onze scholen voor voortgezet onderwijs, gaat het niet. Daarom hoop ik dat velen ingaan op het verzoek van Henk Douna hem te voorzien van reacties, opmerkingen en suggesties. Wellicht wordt op deze wijze bereikt dat vaksecties en docenten, die zulks willen, bijdragen aan het verder verbeteren van de kwaliteit van het economieonderwijs in Nederland, door het verwerken van positieve, externe prikkels in hun eigen omgeving. De afstand tussen potentie en daadwerkelijke uitvoering van het onderwijs in de economie op de werkvloer, wordt zodoende kleiner. Op die manier wordt ook op lange termijn een inspirerende en blijvende basis gelegd voor een maatschappelijk en individueel vruchtbaar economieonderwijs.

 

Arnold Heertje.

Reactie toevoegen

Filtered HTML

  • Adressen van webpagina's en e-mailadressen worden automatisch naar links omgezet.
  • Toegelaten HTML-tags: <strong> <em> <blockquote> <ul> <ol> <li> <img>
  • Regels en paragrafen worden automatisch gesplitst.

Plain text

  • Geen HTML toegestaan.
  • Adressen van webpagina's en e-mailadressen worden automatisch naar links omgezet.
  • Regels en paragrafen worden automatisch gesplitst.