Arnold Heertje: niveau economieonderwijs HAVO en VWO op nieuw dieptepunt

daling economie onderwijsDe Rotterdamse hoogleraar Peter van Bergeijk beklaagde zich onlangs in Economisch Statistische Berichten over het in de loop van de laatste twintig jaar drastisch gedaalde niveau van het economieonderwijs op havo en VWO. Hij heeft zijn dochters afgeraden het vak economie te volgen, hoewel zij uitmuntende economen hadden kunnen worden. Je hebt meer aan natuurkunde en geschiedenis, houdt hij ze voor. Van Bergeijk heeft gelijk en ik ben verheugd dat de deplorabele toestand van de lessen economie op de meeste scholen doordringt in de kringen van het universitair onderwijs. Van Bergeijk onderkent het ontbreken van economische analyse in het lesmateriaal en evenzeer de aanhoudende verloedering van de eindexamens. Er wordt geen beroep gedaan op economisch inzicht van de leerlingen en daardoor evenmin van hun docenten. De nadruk ligt op het verklaren van teksten en op het uitvoeren van elementaire berekeningen. Het komend eindexamen in mei vertoont deze gebreken in versterkte mate. Bij het VWO is nu het nieuwe programma aan de orde. Omdat ook de makers van het examen onvoldoende kennis en begrip hebben van onderwerpen als speltheorie, onvolledige informatie, moral hazard, negatieve selectie en transactiekosten, moeten de leerlingen zich voorbereiden op nog meer fouten in de opgaven dan in recente jaren en de docenten op foutieve antwoorden. De leerlingen worden vanaf opgave 1 geconfronteerd met teksten die dubbelzinnig zijn, onvoldoende exact (bv het verwarren van totale, gemiddelde en marginale grootheden), lineaire betrekkingen impliciet veronderstellen, terwijl de tekst ook niet-lineaire relaties toelaat, inconsistenties vertonen en met vragen die uiteenlopende antwoorden toelaten, waaraan de examenmakers blijkens de normantwoorden niet denken. Intellectueel beschouwd gaat het om opgaven, die de leerlingen ook in de onderbouw kunnen maken, omdat geen beroep wordt gedaan op analytisch inzicht en economische kennis, doch slechts op het omgaan met warrig taalgebruik en rekenkundige vaardigheden op een laag niveau. Daarom hebben de goede leerlingen, die zijn opgeleid door bekwame docenten op vooraanstaande gymnasia en Vwo-scholen, een grote achterstand bij het beantwoorden van de wangedrochten die worden voorgeschoteld. Het eindexamen van dit jaar is een nieuw dieptepunt. Het volledig verwaarlozen in de eindexamens Havo en VWO 2014 van de macro-economische en financiële ontwikkelingen die de wereld al enige jaren teisteren is een nationaal schandaal.

 

Daaraan kan de hoop en verwachting worden ontleend op een keer ten goede, die overigens enige jaren vergt. Er zijn ingrijpende personele maatregelen nodig, naast het weer op niveau brengen van de inhoud van het vak op de scholen voor voortgezet onderwijs.

 

In mijn boek “Economie” dat een dezer dagen bij Prometheus verschijnt, stel ik het nieuwe perspectief uitdrukkelijk aan de orde, onder verwijzing naar constructieve architectuur en scholen.

 

Arnold Heertje.

Reactie toevoegen

Filtered HTML

  • Adressen van webpagina's en e-mailadressen worden automatisch naar links omgezet.
  • Toegelaten HTML-tags: <strong> <em> <blockquote> <ul> <ol> <li> <img>
  • Regels en paragrafen worden automatisch gesplitst.

Plain text

  • Geen HTML toegestaan.
  • Adressen van webpagina's en e-mailadressen worden automatisch naar links omgezet.
  • Regels en paragrafen worden automatisch gesplitst.