Column Arnold Heertje: eindelijk komen de studenten in opstand

Het tij moet worden gekeerd in het hoger onderwijs en daar is nu de tijd rijp voor, aldus econoom en emeritus hoogleraar Arnold Heertje, die zich schaart achter de studenten.


Hoger onderwijs wordt beheerst door koersen op rendement ten koste van kwaliteit. Aangespoord door verantwoordelijke bewindslieden, streven universitaire bestuurders fanatieker naar het maximeren van winst dan ondernemingen, die letten op hun marktpositie op lange termijn.

Het nut van vakken als oud-Frans, geschiedenis en zuivere wiskunde wordt ontkend. Deze wetenschappen leveren geen financiële markttransactie op. Onderwijs als voertuig voor het ontwikkelen van aanleg van studenten voor een pluriform patroon van intellectuele vaardigheden is verdwenen uit het gezichtsveld van bestuurders en van managers, zonder hart voor het onderwijs.

 

Geldelijk gewin
Cohorten studenten worden vereenzelvigd met kapitaalgoederen, waarin wordt geïnvesteerd ten behoeve van pervers geldelijk gewin. Tevergeefs meenden de studenten een consumptiegoed te ontvangen dat voorziet in hun behoefte aan vorming om de vorming en kennis om de kennis.

De tijd is rijp het tij te keren. De inhoud van het onderwijs terug in handen van kwalitatief hoogwaardige docenten en nieuwsgierige studenten. Het ontwikkelen van kwalitatief hoogstaande programma’s van onderop in samenspraak met studenten. Financiële aspecten als instrument en sluitpost en niet als de doelstelling.

 

UvA
Dit nieuwe beleid laat zich bij de UvA niet uitvoeren door de huidige Raad van Toezicht en het huidige College van Bestuur. Het houdt ook een halvering in van het aantal managers, omdat hun activiteiten deels overbodig zijn en voor een ander deel worden uitgevoerd door deskundige onderwijsgevenden. De afstand van beleid naar werkvloer wordt kleiner. Het vastgoedbeleid wordt ten principale herzien en ondergeschikt gemaakt aan onderwijs- en onderzoeksbeleid. De Haagse bewindslieden accommoderen de ingrijpende beleidswijziging.

 

PvdA
Cruciaal is een politieke randvoorwaarde. De Partij van de Arbeid draagt een zware verantwoordelijkheid voor de uitholling van het onderwijs door rendementsdenken en autoritaire gezagsverhoudingen. Het steun geven aan de stupide rekentoets was erger dan een misdaad. Het is een fout. Voor de Provinciale Statenverkiezingen dient de PvdA zich onomwonden te scharen achter de denkbeelden van de betrokken bezettingsstudenten, zodat deze keer definitief een einde komt aan de dictatuur van de bureaucraten.

Bovenstaande denkbeelden zijn uitvoeriger aan de orde in het boek “Economie” (vijfde druk, Prometheus Amsterdam). Alle leden van het Kabinet en alle leden van ons Parlement hebben hiervan een exemplaar ontvangen. Ook de 4000 leden van BON, de vereniging van Beter Onderwijs Nederland kregen een exemplaar. BON steunt de bezetters van het Maagdenhuis.
Op gepaste afstand, doe ik dat ook.
 

Copyright RTL-nieuws en Arnold Heertje

Reactie toevoegen

Filtered HTML

  • Adressen van webpagina's en e-mailadressen worden automatisch naar links omgezet.
  • Toegelaten HTML-tags: <strong> <em> <blockquote> <ul> <ol> <li> <img>
  • Regels en paragrafen worden automatisch gesplitst.

Plain text

  • Geen HTML toegestaan.
  • Adressen van webpagina's en e-mailadressen worden automatisch naar links omgezet.
  • Regels en paragrafen worden automatisch gesplitst.