Eindexamen havo en vwo economie in 2017

Onlangs gaf ik een les voor ongeveer 150 leerlingen van de bovenbouw havo en vwo van het Montessori Lyceum Flevoland.

Onderwerpen: welvaartstheorie, ruime welvaartsbegrip, duurzaamheid en speltheorie.

Goede vragen van leerlingen, zoals vaak een inspirerende ervaring. De docente Sharita Thakoerdin gaf de ruimte iets te zeggen over de eindexamens in 2017. Er was net bekend gemaakt dat het College voor de Examens eindelijk de macro-economie heeft opgenomen in het programma, zodat het examen er straks anders uitziet dan we gewend zijn. Minder nadruk op teksten, die een waaier aan interpretaties toelaten en minder nadruk op rekenen, ten gunste van meer aandacht voor vakinhoudelijke economie.

Voor leerlingen, docenten en scholen is het een abrupte omwenteling, omdat de meeste scholen en uitgeverijen zich strikt houden aan de versie Teulings (2005) voor de crisis, waarin geen plaats is voor macro-economie en monetaire vraagstukken. Deze laatste zijn nog steeds niet opgenomen, hoewel de crisis mede onder invloed staat van excessieve geldschepping door algemene banken en dat wereldwijd. Daarom is het verstandig dat is begonnen met het bijstellen van het programma Teulings.

Omdat in de huidige drukken van De Kern monetaire theorie, monetair beleid en de macro-economie al ruime aandacht hebben, zijn de gebruikers van De Kern verregaand vertrouwd met de op 27 maart gepubliceerde uitbreiding van Teulings.

Op de betrekkelijk korte termijn van enkele maanden verschijnen dan ook bij Walburg Pers Educatief geheel vernieuwde drukken van De Kern voor vwo, waarin integraal  het nieuwe eindexamenprogramma 2017 is verwerkt en enkele maanden later zien de nieuwe havo-boeken het licht, uiteraard eveneens aansluitend op het nieuwe programma. Van de gelegenheid is gebruik gemaakt de methode ingrijpend te vernieuwen, didactisch, inhoudelijk en maatschappelijk.

 

 

 

Samenvattend, er is sprake van een wezenlijke uitvoering en verdieping van de officiële programma’s voor het eindexamen havo en vwo economie in 2017.

Deze trendbreuk is een uitdaging voor docenten en leerlingen, omdat in ieder geval bij het vwo een verschuiving plaats heeft van uitsluitend beschrijvende naar ook analytisch-instrumentele beoefening van de economie. Het toevoegen van de macro-economie houdt in dat niet alleen een beschrijving van de gebeurtenissen omtrent de crisis sinds 2008 aan de orde is, maar ook verklaring aan de hand van functionele betrekkingen, zoals de macro vraag- en aanbodfunctie en de Phillipscurve op korte en lange termijn. Deze doorbraak is veeleer een begin dan het einde van het proces van vernieuwing van het vak economie bij het voortgezet onderwijs.

De uitgever van De Kern van de Economie, Walburg Pers Educatief in Zutphen heeft de ambitie docenten en leerlingen met raad en daad terzijde te staan bij het aangaan van de op korte termijn manifeste uitdaging, zodat het lesplezier van de leerlingen en hun prestaties bij het eindexamen, alsmede de arbeidsvreugde van de docenten een positieve impuls ondergaan. Ik koester deze ambitie en ondersteun deze gaarne.

 

 

 

Arnold Heertje.

Reactie toevoegen

Filtered HTML

  • Adressen van webpagina's en e-mailadressen worden automatisch naar links omgezet.
  • Toegelaten HTML-tags: <strong> <em> <blockquote> <ul> <ol> <li> <img>
  • Regels en paragrafen worden automatisch gesplitst.

Plain text

  • Geen HTML toegestaan.
  • Adressen van webpagina's en e-mailadressen worden automatisch naar links omgezet.
  • Regels en paragrafen worden automatisch gesplitst.