Duidelijkheid van de Vecon over het examenprogamma 2017 en 2018

Voor de Vecon staat vast dat ‘het 2017-programma ook ongewijzigd voor 2018 zal gelden’. Zo valt te lezen in Tijdschrift voor Economisch Onderwijs, Nr.6 november 2016, pagina 11.

 

Verderop in het artikel: ‘De Vecon is altijd voorstander geweest van het vooral bij vwo-leerlingen bevorderen van modelmatig denken.’ Voorbeelden van modellen die worden genoemd zijn onder andere de Phillipscurve en Keynes. Beide modellen worden uitvoerig behandeld in De Kern van de Economie.

 

De voorzitter van VECON, mevrouw Jeannet Hommel liet ons weten:

 

Leerlingen en docenten economie hebben geen andere keus dan zich op de door het CvTE vastgestelde programma (de inhoud van de syllabi voor havo en vwo) voor de eindexamens in 2017 en 2018 voor te bereiden.’

 

Dat betekent dat de leerlingen op een iets hoger, modelmatig niveau worden geëxamineerd en ook macro-economische opgaven kunnen verwachten, die minder tekst verklaren en het maken van eenvoudige sommetjes met zich brengen.

 

Op examenblad.nl zijn de sylllabi centrale examen economie 2018 havo en vwo gepubliceerd door de CvTE. Daarmee wordt ons inziens de kwaliteitsinhaalslag die is ingezet in 2017 voortgezet.

 

Voorbeeldopgaven centrale examens 2017


Op de website van het CvTE zijn de voorbeeldopgaven en correctievoorschrift te vinden. Om deze voorbeeldopgaven te maken heeft het CvTE dezelfde behandeling van de korte- en langetermijn-Phillipscurve gevolgd zoals uiteengezet in de paragrafen 16.12 en 16.13 van De Kern de van Economie. Het is ook een uitwerking van ‘Strategisch inzicht’ (modelmatig en korte- en langetermijn, veronderstellingen en conclusies) en volledig afwijkend van de eindexamens van de laatste 20 jaar. Het is in overeenstemming met de analytisch-instrumentele behandeling van de economie en de examinering daarvan bij VWO en ook bij HAVO, zoals met De Kern van de Economie wordt mogelijk gemaakt.

Reactie toevoegen

Filtered HTML

  • Adressen van webpagina's en e-mailadressen worden automatisch naar links omgezet.
  • Toegelaten HTML-tags: <strong> <em> <blockquote> <ul> <ol> <li> <img>
  • Regels en paragrafen worden automatisch gesplitst.

Plain text

  • Geen HTML toegestaan.
  • Adressen van webpagina's en e-mailadressen worden automatisch naar links omgezet.
  • Regels en paragrafen worden automatisch gesplitst.