Zorgen over de eindexamens VWO en Havo in 2017

Voor de meeste leerlingen zijn de eindexamens een feest. Zij ronden met succes een cruciale fase in hun leven af, door een finale proeve van bekwaamheid af te leggen.

 

Dit jaar is voor de eindexamens economie de situatie minder rooskleurig. Hoewel door het Kabinet, het CvTE en het Cito bij herhaling de nieuwe eindexameneisen, alsmede het verhoogde niveau van examinering voor havo en vwo kenbaar zijn gemaakt aan de scholen, de secties economie en de docenten, wordt het nieuwe programma door een groot aantal leraren niet serieus genomen. Dat gaat ten koste van de leerlingen, die geheel zelfstandig voor de nieuwe opgaven worden geplaatst. Onlangs deelde de voorzitter van het sectiebestuur Algemene Economie van de Vecon mede, dat het verzoek van de Vecon-leden om bijscholing voor onderwerpen als de korte en lange termijn Phillipscurve, NAIRU, de modelmatige aanpak en de Gini-coëfficiënt niet worden gehonoreerd, omdat de ‘actieve participatie van het sectiebestuur in een bijscholingscollege aan collega’s of Vecon-leden weinig of geen inhoud heeft”. De sectie laat de leraren in de kou staan.

 

Wat men hier ook van vindt, de leerlingen zijn in mei bij het vak economie de dupe. Zij kunnen opgaven niet maken, omdat hun docenten de vereiste stof onvolledig hebben behandeld en omdat de vereiste theoretische diepgang niet is geboden. Sommige scholen nemen het initiatief de dreigende lacune alsnog op te vullen, ten behoeve van de leerlingen. Maar het merendeel van de scholen is straks aangewezen op de noodmaatregelen van het Kabinet, het CvTE en het Cito.

 

Arnold Heertje.

Reactie toevoegen

Filtered HTML

  • Adressen van webpagina's en e-mailadressen worden automatisch naar links omgezet.
  • Toegelaten HTML-tags: <strong> <em> <blockquote> <ul> <ol> <li> <img>
  • Regels en paragrafen worden automatisch gesplitst.

Plain text

  • Geen HTML toegestaan.
  • Adressen van webpagina's en e-mailadressen worden automatisch naar links omgezet.
  • Regels en paragrafen worden automatisch gesplitst.