Accijns

Een indirecte belasting. Het is in principe een instrument van de overheid om de consumptie af te remmen, aangezien het wordt geheven op goederen die een schadelijke werking hebben, maar is eveneens een belangrijke bron van inkomsten van de overheid. In Nederland wordt accijns onder andere geheven op alcoholische dranken, frisdranken,  tabak en benzine.

Er is momenteel geen inhoud met deze term geclassificeerd.