Afgeleide productie factor

Kapitaal is de afgeleide productie factor. Kapitaal is oorspronkelijk niet aanwezig en moet dus eerst gemaakt worden met de oorspronkelijke productiefactoren natuur en arbeid, en met behulp van reeds eerder geproduceerde kapitaalgoederen.

Er is momenteel geen inhoud met deze term geclassificeerd.