Begrotingsevenwicht

Er is sprake van een begrotingsevenwicht indien de totale lasten (uitgaven) niet hoger zijn dan de totale baten (inkomsten) .

Er is momenteel geen inhoud met deze term geclassificeerd.