BTW

De belasting (over de) toegevoegde waarde ook wel aangeduid met de term omzetbelasting

Er is momenteel geen inhoud met deze term geclassificeerd.