College voor Examens (CvE)

Het College voor Examens is verantwoordelijk voor de centrale examens en staatsexamens in het voortgezet onderwijs, de examens rekenen en taal in het (middelbaar) beroepsonderwijs en staatsexamens Nederlands als tweede taal.

 

Er is momenteel geen inhoud met deze term geclassificeerd.