CvE

Het College voor Examens ( voorheen CEVO) is verantwoordelijk voor de centrale examens en staatsexamens in het voortgezet onderwijs, de examens rekenen en taal in het (middelbaar) beroepsonderwijs en staatsexamens Nederlands als tweede taal. Actuele en relevante informatie is beschikbaar op de volgende website: www.cve.nl

Er is momenteel geen inhoud met deze term geclassificeerd.