Economie

Bestudeert de verschijnselen die samenhangen met de schaarste. De schaarste van de goederen dwingt ons om te kiezen.

Er is momenteel geen inhoud met deze term geclassificeerd.