eindexamens

Beoordeling eindexamens: inspectie in plaats van college

De kritiek op de slechte eindexamens economie en de desastreuze rol van het College voor de Examens, heeft nu ook de Tweede Kamer en het Ministerie van Onderwijs en Wetenschappen bereikt.

Arnold Heertje: niveau economieonderwijs HAVO en VWO op nieuw dieptepunt

De Rotterdamse hoogleraar Peter van Bergeijk beklaagde zich onlangs in Economisch Statistische Berichten over het in de loop van de laatste twintig jaar drastisch gedaalde niveau van het economieonderwijs op havo en VWO. Van Bergeijk heeft gelijk en ik ben verheugd dat de deplorabele toestand van de lessen economie op de meeste scholen doordringt in de kringen van het universitair onderwijs.