Leeromgeving

Een leeromgeving is het totaal aan objecten rondom de lerende en de onderlinge relaties daartussen.

Er is momenteel geen inhoud met deze term geclassificeerd.