Studiesucces

Er zijn verschillende omschrijvingen van studiesucces, bijvoorbeeld: er is sprake van studiesucces als een leerling een duurzame positie op de arbeidsmarkt verwerft, waarbij ervan wordt uitgegaan dat een leerling in zijn of haar toekomstige arbeidzame leven meerdere beroepen uitoefent.

Er is momenteel geen inhoud met deze term geclassificeerd.