Typering van De Kern van de Economie voor vwo

De nieuwe derde druk van DE KERN voor bovenbouw vwo is inhoudelijk geheel afgestemd op het het nieuwe economieprogramma op basis van het rapport Teulings II. Dat betekent niet alleen aandacht voor speltheorie, concepten, verplichte contexten en experimenten, maar ook een verantwoorde, samenhangende en voor vwo-leerlingen begrijpelijke behandeling van de leerstof met een gerichte voorbereiding op de praktijk van het nieuwe examen. De inhoud heeft een hoge actualiteitswaarde. Op verzoek van gebruikers staan in deze nieuwe druk theorie en opgaven in één boek. Dat is praktisch en overzichtelijk en vermindert het risico dat er een boek vergeten kan worden. Belangrijke begrippen staan in rood gedrukt en aan de hand van het register zijn alle belangrijke begrippen snel terug te vinden.
 

Behalve op de inhoudelijke kwaliteit is op de prijsstelling zorgvuldig gelet. De nieuwe druk van DE KERN voor bovenbouw vwo is daardoor prijstechnisch de meest aantrekkelijke vierkleurenmethode voor uw budget.
De nieuwe derde druk voor vwo bestaat uit twee leerlingenboeken.
Wanneer u kiest voor De Kern van de Economie voor vwo, dan kiest u voor kwaliteit. De methode laat zien dat Economie een serieus vak is en besteedt niet alleen beknopt aandacht aan de geschiedenis van het economisch denken, maar sluit ook aan bij de jongste inzichten op het vlak van de economische wetenschap. Per hoofdstuk wordt de link naar de actualiteit gelegd met een paragraaf die de relatie legt naar economische politiek.
De docentenhandleiding bevat: didactische aanwijzingen, achtergrondinformatie en twee proefwerken per hoofdstuk.
 

VWO-leerlingen
Het is de ervaring van alerte vwo-docenten dat hun vwo-leerlingen in analytisch opzicht uitdagend kunnen worden aangesproken. Van nature zijn deze leerlingen nieuwsgierig naar de achtergrond van economische verschijnselen en naar de verklaring van samenhangen door het onderscheid in oorzaken en gevolgen scherp in de gaten te houden. Deze nieuwsgierigheid heeft in het huidige tijdsgewricht een extra accent door de monetaire en financiële gebeurtenissen. Leerlingen stellen naar aanleiding hiervan actuele vragen. Betrokken docenten spelen hierop in. In onze methode, De Kern van de Economie, is met het oog hierop een monetair blok opgenomen. De relevantie daarvan neemt met de dag toe. Alle andere leerboeken volgen slaafs het programma-Teulings dat voor de kredietcrisis is ontworpen en daardoor onvoldoende ruimte biedt voor de schuldenproblematiek, de internationale rol van geldschepping en de coördinerende rol van overheden in nationaal en internationaal verband. Vragen over de dynamiek van de eurozone kunnen elders niet worden behandeld, maar bij ons  wel. Zowel voor docenten als leerlingen wordt hierdoor het economie-onderwijs aantrekkelijker. Onze ervaring is dat vwo-leerlingen over voldoende mogelijkheden beschikken deze lessen te volgen. Hun enthousiasme voor economie neemt toe.

 Dat geldt ook voor de manier waarop wij de speltheorie aan de orde stellen. Niet alleen in een afzonderlijk hoofdstuk, maar ook in het kader van telkens wisselende contexten. Hierdoor neemt het begrip van leerlingen en (eventueel) docenten voor deze materie, die in het nieuwe programma van belang is, toe. Daardoor kan ook een betere kwaliteit aan opgaven voor het schoolexamen en het centraal schriftelijk worden bereikt, telkens zowel in didactisch, maatschappelijk en wetenschappelijk opzicht. Hierdoor wordt bereikt dat leerlingen een scherper beeld krijgen van het vak economie bij vervolgopleidingen in het hoger onderwijs. Vergeleken met de huidige situatie, waarin van het vak economie een misvormd en mistroostig beeld wordt gegeven, is dit een belangrijk voordeel. De kwaliteit van de eindexamens kan dan weer omhoog. De keuze van leerlingen voor een vervolgopleiding berust dan op een inhoudelijke afweging omtrent het karakter van de economie.