Veel scholen ontevreden over huidige economiemethode

Na nog geen half jaar werken met een nieuwe economiemethode ter voorbereiding op het nieuwe examenprogramma Economie havo/vwo, blijken veel scholen ontevreden over het gebruik van die methode.

Naast twijfel over de vraag of er wel voldoende kwaliteit wordt geboden is er onzekerheid of de methode aandacht besteedt aan alle onderdelen van het nieuwe programma. Sommige methoden blijken Teulings maar gedeeltelijk of half te volgen, houden geen rekening met de lacunes in dit programma of beantwoorden niet volledig aan de uitgangspunten van de syllabus vwo voor het eindexamen 2014. Wanneer we daar bij optellen dat in veel methoden de macro-economie als een stiefkindje wordt behandeld, ondanks dat we mogen verwachten dat daar in de examens van de komende jaren in toenemende mate aandacht aan zal worden besteed, dan is het terecht dat scholen en docenten zich zorgen maken.

Geldt bovenstaande twijfel ook voor u? Dan is het hoog tijd om contact op te nemen met uitgeverij Walvaboek om na te gaan of u op de kortst mogelijke termijn kunt overstappen op een methode die voorkomt dat al deze twijfel bij u wordt opgeroepen.

Uitgeverij Walvaboek
Kerkstaat 32
7451 BM Holten
tel. 0548-367398
info@walvaboek.nl
www.walvaboek.nl