Zes goede redenen om te kiezen voor De Kern van de Economie

 1. De methode volgt het nieuwe examenprogramma (Teulings II) op de voet, maar beperkt zich niet slaafs tot dat programma en is volledig in lijn met de nieuwe syllabus vwo voor het eindexamen 2014;

   

 2. De Kern besteedt uitgebreid aandacht aan nieuwe aspecten in het programma zoals experimenten en speltheorie. Voorbeeld daarvan is een uniek nieuw hoofdstuk over het economisch rollenspel. Verder wordt systematisch melding gemaakt van het beperkte welvaartsbegrip én het ruime welvaartsbegrip. 

   

 3. De economische theorie wordt integraal en in samenhang aangeboden. Die samenhang is van groot belang voor een goed begrip en met het oog op een adequate examenvoorbereiding. Speciaal vermeldenswaard zijn vier hoofdstukken in deel 2 over nationale en internationale monetaire vraagstukken: Geld en geldschepping, Bankwezen en vermogensmarkt, Internationale economische betrekkingen en Groei en conjunctuur.

   

 4. De opzet en nadere uitwerking van deze hoofdstukken weerspiegelt dat de economische wereld na de kredietcrisis een andere is dan daarvoor. Lag tijdens het ontwikkelen van het Teulingsprogramma de nadruk op micro-economie en marktwerking, in het huidige tijdsgewricht is daarbij gekomen aandacht voor monetaire en financiële processen, de rol van actief overheidsbeleid en de discussie over de architectuur van toezicht op financiële instellingen die door hun risicovolle handelwijze deels aan de bron staan van de kredietcrisis. Het economie-onderwijs op het vwo (scholengemeenschappen en gymnasia) kan zich niet aan deze aanhoudende actualiteit onttrekken.

   

 5. Een goede en afgewogen examenvoorbereiding. Ongetwijfeld staan straks de eindexamens, zowel via contexten als langs de weg van concepten, mede in het teken van de onder 2 genoemde macro-economische onderwerpen, inzichtelijk behandeld in de onder 1 vermelde        hoofdstukken. In het onderdeel Context en bronnen aan het eind van elk hoofdstuk wordt op goede gronden een voorproefje op die nieuwe examenpraktijk genomen.

   

 6. Gratis toegang tot de digitale inhoud, zodat u in de klas probleemloos de inhoud van leerlingenboeken en uitwerkingen met behulp van beamer, smartboard of digiboard aan uw leerlingen kunt presenteren. Met ingang van dit schooljaar hebt u als gebruiker van de methode met uw leerlingen ook op deze manier toegang tot de inhoud van de methode.